Jessheim Kirke tatt på kvelden

Jessheim Kirke

Jessheim har hatt kirke siden 1984, men selve kirkesalen ble først bygget ferdig i 1996. Lenge gikk dessverre kirken for å være for liten. Dermed ble kirkesalen revet i 2016, og en ny kirkesal med tilhørende lokaler har rundt 400 sitteplasser, hvilket er det dobbelte av den gamle salen. En 19 meter høy kampanile på vestre del av området bidrar til å identifisere bygget som kirke og gjør det til mer av et signalbygg i Jessheim sentrum.

Det nye kirkebygget ble viglset ved gudstjeneste 7. mars 2017.

Mer om Jessheim Kirke (utgående lenke)