Herredshuset kveld med litt skyer

Herredshuset

Herredshuset i Jessheim er selve Jessheims storstue, et samlingspunkt for de store anledninger. Herredshuset benyttes blant annet som selskapslokale, og til konserter, diktlesing, kurs, møter m.m. Herredshuset er et signalbygg og et viktig landemerke for oss som bor her.

Selve huset er bygget i nasjonalromantisk stil og er tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen. Herredshuset sto klart i 1901 og ble en gang i tiden kåret til Norges vakreste kommunehus. Det har opp gjennom tidene blitt brukt som bank, sosialkontor, skole.

I 2003 ble herredshuset restaurert og satt tilbake til sin opprinnelige stand av en Venneforening som jobbet dugnadsbasert. Venneforeningen er i dag like aktiv og bidrar til å holde huset i stand samt arrangerer flere kvelder i året med alt fra konserter til dans.

Fra mars 2020 er Kanmer AS driver av huset og det blir brukt som selskapslokaler til bryllup, konfirmasjoner, minnestunder og julebord. Det arrangeres også 17. Mai feiring på Herredshuset og flere andre arrangement i løpet av året.

Les mer på Herredshuset.no