Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Barnehage

I Læringsverkstedet skal hvert barn hver dag erfare at de er verdifulle. DoReMi barnehager er sang og musikk er en viktig del av livet i barnehagen. Barna får oppleve lekende læring, samspill og mestring gjennom musikk, bevegelse, sang og bruk av instrumenter. Gjennom musikken kan barna kommunisere, leke, bygge relasjoner og utvikle språket sitt. Musikk er et godt verktøy for å jobbe med inkludering, den gir trygghet og tilhørighet.