Allergot ungdomsskole bygning Juni 2021

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole sentralt i Jessheim, Ullensaker kommune. Allergot har elever fra 8. til 10. klasse, og de fleste elevene kommer fra barneskolene Døli, Nordkisa og Skogmo. Skolen har i dag ca. 40 ansatte og ca. 370 elever.

Den eldste delen av skolen ble bygget i 1959. Etterhvert er skolen bygget på i flere omganger. I 2000 ble det gjennomført større oppussing og utvidelser. Man har hele tiden prøvd å ivareta det opprinnelig uttrykket i arkitekturen er ivaretatt.

Mer informasjon

Allergot ungdomsskole

Allgergot ungdomsskole på Facebook