Jessheimhallen 2021

Jessheimhallen

Jessheimhallen ligger vegg i vegg med nye Jessheim Videregående skole. Hallen benyttes som kamp- og treningsarena for håndball, futsal og innebandy. Jessheimhallen fungerer også som gymsal for elevene på videregående skole.