Legevakt i Jessheim Ullensaker

Legevakt

I Jessheim finner du vår interkommunale legevakt i det nye Helsehuset på Gardermoen Campus. Adressen er Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim.

Direkte telefon: 116 117

Legevakten dekker kommunene: Ullensaker, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad

Legevakten når det haster

Har du en akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til din fastlege er tilgjengelig, er det legevakten du skal kontakte. Her får du nødvendig og øyeblikkelig helsehjelp, råd og veiledning. Er skaden eller sykdommen alvorlig kan du bli videresendt til sykehus for videre utredelser. Tjenesten gjelder for alle som oppholder seg i kommunen, selv om de ikke bor her.

Husk at legevakten benyttes kun når du trenger øyeblikkelig hjelp. Fastlegen kontaktes når du trenger rask hjelp innenfor ditt legesenters åpningstider. Fastlegen kan deretter vurdere hvor mye det haster.

Ved livstruende situasjoner ringer du 113.