Jessheim DPS - akuttavdeling

Jessheim DPS (DPS Øvre Romerike)

Jessheim DPS eller DPS Øvre Romerike er en av flere avdelinger her i Jessheim innen psykisk helsevern. Jessheim DPS er en del av Akershus universitetssykehus, og fokuserer på mer akutt – behandling og døgnopphold.

Her tilbys utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, personlighets- og atferdsproblemer og psykoser hos voksne over 18 år.

Tilbudet består blant annet av akutt- og krisetjenester (akutteam), samtalebehandling – enten individuelt eller i gruppe, oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold.

DPS Øvre Romerike  dekker kommunene Eidsvoll, Nes, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad, med om lag 100 000 innbyggere. 

Mer informasjon