BUP Øvre Romereike bygning

Jessheim BUP barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

BUP Øvre Romerike

BUP – tjenesten tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.

BUP Øvre Romerike gir behandlingstilbud til barn/ungdom og til deres familier i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune.

For å kunne få et tilbud ved poliklinikken må barnet/ungdommen bli henvist fra fastlege/lege, psykolog og barnevernsleder på eget henvisningsskjema.

Telefon forløpskoordinator: 63 94 16 00
Sentralbord: 63 94 16 00

Mer informasjon hos Ahus.