Gjestad bo- og aktivitetssenter

Gjestad bo- og aktivitetssenter

Gjestad bo- og aktivitetssenter tilbyr helsetjenester til innbyggere som bor vest i Ullensaker. Her finner du

  • Sykehjem med tilsammen 61 sykehjemsplasser
  • Administrasjon for RUF (Rehabilitering, Utredning og Forebygging)
  • Hjemmesykepleien som utførere sykepleiefaglige og omsorgsrettede oppgaver i hjemmet hele døgnet
  • Dagsenter for sosialt samvær og ulike aktiviteter til hjemmeboende demente, eldre og uføre
  • Omsorgsboliger
  • Kafé med smørbrød, vafler, kaker og varmmat
  • Frisør og fotpleier

Mer informasjon

Gjestad bo- og aktivitetssenter