Om Jessheim

Jessheim by er administrasjonssenteret i Ullensaker kommune, i Viken fylke. Jessheim ligger omtrent ni kilometer sørøst for Oslo lufthavn, Gardermoen, og 43 km nord for Oslo. Denne plasseringen mellom flyplassen og hovedstaden er en av mange ting som har gjort Jessheim til en attraktiv by.

Jessheim By har etter siste opptelling i Januar 2021, nådd 22 213 innbyggere og er med dette en av de raskest voksende byene i Norge. I 1990 da Jessheim fortsatt var et lite tettsted bodde kun 6 400 innbyggere på Jessheim.

Fra å være en stasjonsby på hovedbanen i 1854, er Jessheim i dag et senter for handel og regionale servicefunksjoner på Øvre Romerike. Her finner du også Jessheim Storsenter, rett ved Jessheim stasjon, som er et av de største i landet.

Jessheim er også et senter for videregående utdanning, med Jessheim Videregående skole som etter nyrenoveringen stod ferdig høsten 2017. Den ble dermed den største skolen i Viken fylke og 3. største i landet med over 1500 elever og nesten 300 lærere. I Jessheim finner du også Romerike Folkehøgskole, med sin ettertraktede teater og musikk – linje.

Historie

Området hvor Jessheim ligger var i århundrer jordbruksland. Hovin, litt vest for Jessheim, var et maktsentrum i en lang periode. Det er gjort funn av langhustufter som er 3000 år gamle, og Raknehaugen fra 500-tallet troner i området som bevis på et organisert samfunn med mye makt i folkevandringstiden.

Området hadde i middelalderen minst tre kirker, med stavkirken på Hovin som den største. Byggingen av en ny tømmerkirke i 1695 stadfestet posisjonen som lokalt sentrum, og dette ble ytterligere forsterket ved at sorenskriveren for Øvre Romerike fikk sitt sete på Skrivergården på Hovin.

Men selve grunnlaget for dannelsen av Jessheim kom med etableringen av Kongevegen mot Trondheim 1600-tallet. Denne veien ble lagt lengre øst enn det som til da hadde vært hovedvegen, og gjennom området ved gårdene Trøgstad, Langeland og Døli.

Kart over Jessheim fra 18599
Bildet er kartet er fra 1859 og «lånt» fra UIlensaker Kommune.

Navnet Jessheim stammer fra det norrøne «Jesseimr» og kan bety hjemmet til en ukjent jarl.

Jernbanen

Norges første Jernbane ble anlagt på midten av 1800-tallet, og landbruket var viktig på denne tiden. Bønder i området trengte å få varene sine til og fra hovedstaden. Så i 1854 ble det derfor anlagt et stoppested i Jessheim som del av hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll. Den gangen het stoppestedet «Trøgstad», men etter noen år ble det litt for mange forvekslinger mellom stoppestedet Trøgstad og bygdenavnet Trøgstad i Østfold. Men det skulle gå over 40 år før problemet ble så stort at de så seg nødt til å endre navnet. Så i 1897 ble navnet på stasjonen endret til «Jessum».

Men med nytt navn dukket det opp nye problemer. For dette navnet fikk en slags blasfemisk bakgrunn. Mange rekrutter kom til Jessum fra Bøn, og dermed ble «Fra Bøn til Jessum» et lokalt uttrykk som kirkens menn ikke var spesielt begeistret for. Det kunne virke blasfemisk og dette var alvorlig på den tiden (før «Life of Brian»).

Prestene i bygda klagde derfor til biskopen som i 1900 tok opp saken med herredsstyret og foreslo navnet Jesseim, og fra 1901 var dette bygdas nye navn.

Fra 1900-tallet og de neste årene var toget et viktig del av veksten til Jessheim. I 1921 endret Jernbanen skrivemåten fra Jesseim til Jessheim. Nord for Jessheim sentrum har jernbanen også en holdeplass, Nordby, som ble åpnet i 1932.

Landbruk og gårdsdrift var fremdeles grunnmuren, men også andre type butikker vokste opp i denne perioden. Og etterhvert hadde Jessheim blant annet hønseri, brusfabrikk, elektrisk forretning, sportsbutikk, isenkram, møbelfabrikk, dame- frisør, bank, hotell og både kjøtt- og fiskehandler.

Herredshuset som stod ferdig i 1901, var lokalet til Ullensaker kommuneadministrasjon fram til 1967.

Utover på 1960-tallet ekspanderte Jessheim raskt, med boligbyggelagenes rekkehus som satte preg på områder som tidligere var landbruksjord og skog. Byggingen av Fakkelsenteret i 1969 var da et av Norges første kjøpesentere, og samfunnsbyggingen fortsatte med bygging av skoler, idrettsanlegg og nytt rådhus. I 1979 åpnet nye E6 forbi Jessheim, og trafikken gikk igjen utenom. Tettstedet ble framover mot 1990 i stadig større grad dominert av handel- og service. Et eget nærings/industriområde vokste frem øst for sentrum, inntil jernbanen.

Mer om Jessheim

Jessheimdagene arrangeres hvert år i Jessheim sentrum, som regel i august. Jessheimdagene er en festival som er en blanding av handelsmesse og konserter.

Jessheim har fotballbaner med idrettsanlegg ved Gjestadhagen, ved Skogmo skole og Jessheim Stadion, som er hjemmebanen til Ull/Kisa fotball.

Jessheim Is- og flerbrukshall er en hall med flerbruksarenaer for håndball (tilsvarende 3 håndballhaller), basket m.v. og løpebaner, samt en ishall med oppmerking for ishockey og curling.

Jessheimhallen er en håndballhall, lokalisert ved Jessheim videregående skole. Jessheim har også en friidrettsstadion lokalisert rett på baksiden av Jessheim Stadion.

Nordbytjernet

Nordbytjernet er et av de flotteste friluftsområdene i Ullensaker med beliggenhet kun 1 km fra Jessheim sentrum. Rundt tjernet er det tilrettelagt med turveg for rullestol og barnevogn. Området ellers har turmuligheter året rundt: fra Nordbytjernet går det løyper i skogområdet Vestmoen, og videre til Olaløkka på Sand og Ringbanen på Gardermoen. Utgangspunktet er da parkeringsplassen ved tjernet eller ved idrettsparken. Nordbytjernet er en dødisgrop og har et variert og spennende plante- og fugleliv. Her kan sees både toppdykker, sivhøne og sothøne.

Mer informasjon og referanser:

Viktige årstall i historien om Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse om Jessheim