En tredje rullebane på Gardermoen

En tredje rullebane på Gardermoen

Avinor har signalisert at de har behov for en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn innen 2030. Stortinget har bestemt at dersom det skal bygges en tredje rullebane skal denne ligge øst for dagens rullebaner i Ullensaker. Dagens støysoner vil endre seg dersom utbygging av en tredje rullebane blir bestemt. Oslo Lufthavn har i dag to rullebaner med et støysonekart som er inndelt i to støysoner: gul og rød. En tredje rullebane vil bety at flere innbyggere i Ullensaker kan bli berørt av støy. Avinor har utarbeidet et foreløpig støykart som viser mulige konsekvenser. Først når Avinor har utarbeidet endelige støykart, vil kommunen med sikkerhet vite hvor grensene for nye støysoner vil gå og hvilke innbyggere som blir direkte berørt av Avinors utbygging av 3. rullebane.

Les mer på Ullensaker Kommune

Les også Avinors side om 3. rullebane

Rull til toppen