Jessheim Storsenter

Jessheim Storsenter er et av Norges største kjøpesentere og har ca. 150 butikker og serveringssteder og utgjør nå store deler av Jessheim sentrum.

Fakkelsenteret

Jessheim Storsenter var et av landets første kjøpesentere, da det åpnet for første gang 31. Oktober 1968. Den gangen het det Fakkelsenteret. På veggen ved hovedinngangen hang nemlig en bronseskulptur av den romerske gudinnen Vesta. Hun hadde en brennende fakkel som brant med ekte naturgass. Men av av hensyn til brannvernet ble fakkelens flamme omgjort til elektrisk lys . Dette falt ikke helt i god jord hos kunstneren, og fakkelen ble heller da gjenskapt i bronse slik den så ut da den brant.

Fakkelsenteret ble kjøpt opp av Olav Thon i 1998.

HK-Senteret

Det hele begynte med Harald Kværner og hans kone Alma, og en tømmerbygning i Nannestad som de fikk i bryllupsgave av faren til Alma, Anton Jahr. Den ble plassert på Skovly – tomta, som Anton Jahr hadde kjøpt i Oktober 1919. Her åpnet Alma og Harald kafé og kjøttforretning 15. desember 1920.

Harald Kværner Junior overtok etter sin far i 1961, og drev slakteri, pølsemakeri og dagligvareforretning på Jessheim.

31. mai 1979 åpnet Harald Kværner HK-Senteret rett ved siden av Fakkelsenteret. HK-Senteret ble ombygd i 1996 og utvidet i 1997 av Tore Kværner som på det tidspunktet hadde overtatt driften. Det nye HK-Senteret ble gjenåpnet 13. november 1997 med plass til 35 butikker.

I 1999 inngikk Olav Thon og Tore Kværner en samarbeidsavtale der de to byggene skulle slås sammen. Etter en større ombygging som var ferdig i 2003, var Fakkelsenteret og HK-senteret slått sammen til det vi nå kjenner som Jessheim Storsenter.

5. November 2008 åpnet det en ny utvidelse av senteret, som da hadde over 60 000 m² gulvflate og rommet rundt 125 butikker og 25 serveringssteder.

31. oktober 2017 åpnet Skovly, den nyeste delen av Jessheim Storsenter. Senteret har nå over 150 butikker & serveringssteder, så å si under samme tak.

Mer informasjon og referanser:

Fra kjøttforretning til storsenter på 100 år

Fra slaktebutikk til kjøpesenter

Historien om Harald Kværner Eiendom

Byggeindustrien: Jessheim Storsenter

Jessheim Storsenter (Wikipedia)

Butikker i Jessheim Storsenter (under utvikling)