Gardermoens Historie – fra steinalder til Norges hovedflyplass

Oslo Lufthavn Gardermoen, er for de som bor om området bedre kjent som bare Gardermoen. Å kalle en flyplass som ligger ved Jessheim by, Oslo Lufthavn istedet for Gardermoen er egentlig litt rart. I Oslo kalte vi bare hovedflyplassen Fornebu, og selv om flyplassen faktisk lå i Oslo var det ingen som sa Oslo Lufthavn Fornebu. Men det er vel slik her også, at de fleste bare sier Gardermoen, selv om det korrekte navnet burde vært Jessheim Lufthavn, Gardermoen (kremt-kremt). I denne artikkelen vil vi bruke Gardermoen både området og flyplassen.

Gardermoens tidlige historie

Gardermoen-området har vært bebodd i flere tusen år. Arkeologiske funn viser at Gardermoen – området har vært brukt til jordbruk og jakt, kanskje helt tilbake til istidens slutt. Det er funnet spor av menneskelig tilstedeværelse fra steinalderen og bronsealderen. I vikingtiden ( fra ca. 800 f.Kr. til omtrent år 1050) var det en viktig handelsrute som passerte gjennom området, og det er funnet levninger av et vikingtidsgravfelt på Gardermoen. Det er funn som viste spor etter jernalderboliger. Det er også funnet benrester i graver helt fra romertiden (200-400 e.kr.). Så vi kan vel si at det har vært liv her ganske lenge, men at det det var først på 1700-tallet at Gardermoen får en betydning for Norges forsvar.

Gardermoen – fra landbruk til militærbase

Gardermoen ble etter vært en viktig landbruksregion og ble brukt til forskjellige offentlige arrangementer inkludert hesteveddeløp på 1800-tallet. Tilbake til årene fra 1740 ble Gardermoen – området brukt av kongens garde for å utføre militære øvelser. Så det er rett og slett kongens garde som har gitt dette området navnet «Gardermoen». Siden den gang har Gardermoen har vært en sentral landsdel for vårt forsvar.

Gardermoen under første verdenskrig (1914 – 1918)

Gardermoen begynte å bli brukt som militært flyfelt på begynnelsen av 1900-tallet da det var flatt og fint der oppe. I 1912 landet det første flyet på Gardermoen og da den første verdenskrigen brøt ut i 1914, ble Gardermoen brukt som opplæringsbase for norske flygere. Selv om vi ikke deltok direkte i krigshandlingene, førte den økende spenningen og urolighetene i Europa til økt militær aktivitet også i Norge. Gardermoen spilte på denne tiden en viktig rolle i å styrke Norges forsvarsevner i en tid med internasjonal usikkerhet. I 1918 ble Gardermoen utpekt som en militær hovedflyplass og etter krigen ble flyplassen forbedret med etablering av hangarer og andre nødvendige infrastrukturer.

Gardermoen under andre verdenskrig (1939 – 1945)

Under den andre verdenskrig ble Norge okkupert av Tyskland, og Gardermoen ble en viktig strategisk ressurs for de tyske styrkene. Tyskerne anerkjente det strategiske potensialet i Gardermoen som en viktig flybase, og gjennomførte store utvidelser og forbedringer av infrastrukturen. De bygde nye baner og utvidet infrastrukturen som gjorde at Gardermoen ble en de største og viktigste flybasene i Norge under krigen. Banene som ble bygget under krigen danner grunnlaget for flyplassens struktur idag.

Flyplassen ble brukt til en rekke formål av den tyske Luftwaffe, blant annet som base for jagerfly, bombefly og transportfly. Gardermoen ble også brukt for vedlikehold og reparasjoner av tyske fly. Dette gjorde Gardermoen til en av de største og mest aktive tyske flybasene i Norge under krigen. Mot slutten av krigen, i 1945, bombet de allierte flyplassen i et forsøk på å svekke de tyske styrkene. Flere bygninger og fly ble ødelagt, men rullebanene overlevde i stor grad angrepene.

Gardermoen etter krigen

Etter krigen ble Gardermoen gjenoppbygget og fortsatte å tjene som militær flyplass, før den gradvis også begynte å betjene sivile flygninger. Flyplassen ble modernisert og utvidet for å håndtere den økende sivilflytrafikken. I 1946 ble den første sivile flyvningen etter krigen gjennomført fra Gardermoen, og i 1948 ble Gardermoen offisielt åpnet som en sivil flyplass. I dag er noen av sporene etter krigen fremdeles synlige på Gardermoen, og minner om denne viktige perioden i flyplassens historie. I 1960 ble også den første jetflyruten etabler her da rullebanen på Fornebu ble i minste laget.

Valget av hovedflyplass

Da behovet for en ny hovedflyplass for Oslo og det østlige Norge begynte å bli presserende på slutten av 1980-tallet, var det flere alternativer som ble vurdert. På den tiden var Fornebu Oslo’s hovedflyplass, men dens beliggenhet og begrensede utvidelsesmuligheter gjorde det nødvendig å finne en erstatning. To hovedalternativer ble vurdert: Hurum og Gardermoen.

Hurum var en populær kandidat på grunn av dens nærhet til Oslo og tilgjengeligheten til E18. Hurum hadde også en relativt flat topografi, som ville ha forenklet byggingen av en ny flyplass. Imidlertid var det også flere utfordringer knyttet til Hurum-alternativet, inkludert miljøhensyn og potensielle forstyrrelser for nærliggende boligområder.

Gardermoen, på den andre siden, hadde allerede en etablert flyplass, selv om den på den tiden ble primært brukt for militære formål. Dette betydde at en del av infrastrukturen allerede var på plass. Beliggenheten var også gunstig, med direkte jernbaneforbindelse til Oslo. Imidlertid var det også bekymringer knyttet til Gardermoen, inkludert risikoen for tåke, som er mer utbredt i dette området enn i lavere liggende områder som Hurum.

Etter mye debatt ble valget til slutt tatt av Stortinget i 1992, som vedtok å bygge den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Dette valget ble begrunnet med flere faktorer, inkludert den eksisterende infrastrukturen, den gode jernbaneforbindelsen, og muligheten for å utvide flyplassen i fremtiden uten å forstyrre nærliggende boligområder. Til tross for bekymringene om tåke, viste videre undersøkelser at dette problemet kunne håndteres gjennom bruk av moderne teknologi.

Beslutningen om å bygge på Gardermoen var kontroversiell på den tiden, men i ettertid har de fleste erkjent at det var det riktige valget.

Oslo Lufthavn Gardermoen

Siden åpningen 8. Oktober 1998 har Gardermoen flyplass vokst til å bli en av de travleste flyplassene i Norden, og har gjennomgått flere utvidelser for å håndtere økende passasjertrafikk, inkludert en stor oppgradering i 2017 som økte kapasiteten til 32 millioner passasjerer i året. I dag er Gardermoen Norges hovedflyplass og den nest største i Norden.

Gardermoens vekst og utvikling på 2000-tallet

Med en økende etterspørsel etter flyreiser og globaliseringens fremmarsj, ble det tidlig klart at Gardermoen måtte gjennomgå en omfattende utvidelse for å kunne møte fremtidens behov. I 2008 startet planleggingen av en betydelig utvidelse, kjent som «T2-prosjektet», med mål om å kunne håndtere opp til 28 millioner passasjerer årlig. Byggearbeidene startet i 2011, og den utvidede terminalen åpnet i april 2017.

Den nye terminalen, designet av det norske arkitektfirmaet Nordic-Office of Architecture, ble rost for sin bærekraftige design og bruk av naturlige materialer som skaper en rolig og behagelig atmosfære. Terminalen ble bygget for å være energieffektiv, og er en av verdens få flyplassterminaler som har oppnådd «excellent»-klassifisering i BREEAM, et internasjonalt anerkjent vurderingssystem for bygningers miljømessige påvirkning.

Oslo Lufthavn Gardermoen en blomstrende internasjonal knutepunkt med direkte flyruter til over 140 destinasjoner over hele verden. Flyplassen håndterer over 30 millioner passasjerer hvert år, og tilbyr en rekke tjenester og fasiliteter, inkludert butikker, restauranter, hoteller, konferansefasiliteter og mer. Flyplassen har også blitt et viktig sted for kunst og kultur, med permanente og skiftende utstillinger som vises i terminalbygningene. Til tross for den hurtige veksten og utviklingen, har Gardermoen også vist en forpliktelse til å bevare sin historiske arv som spenner fra arkeologiske funn fra jernalderen til tidlig militær luftfart.

Gardermoens bærekraftige initiativer

Et viktig aspekt ved Gardermoens fremtidige utvikling er fokuset på bærekraft. Flyplassen er allerede en av de mest energieffektive i verden, men det pågår kontinuerlig arbeid for å redusere karbonutslippene ytterligere. Dette inkluderer investeringer i renere, elektriske kjøretøy på flyplassen og forskning på bruk av bærekraftige flybrensel. I tillegg er avfallshåndteringen på Gardermoen designet for å minimere avfall og maksimere resirkulering.

Gardermoens rolle i samfunnet

Gardermoen er mer enn bare en transportknutepunkt. Med over 15 000 ansatte er flyplassen en av de største arbeidsgiverne i regionen, og bidrar betydelig til lokal økonomi. Videre spiller Gardermoen en viktig rolle i å fremme norsk kultur og turisme, gjennom både de tjenestene den tilbyr og den rollen den spiller som landets «inngangsport».

Framtidige planer for Gardermoen

Fremtiden ser lys ut for Gardermoen. Mens flyplassen allerede har gjennomgått betydelige forandringer siden den ble Norges hovedflyplass, er det planer om ytterligere utvidelser og forbedringer. Disse inkluderer utvidelse av terminalen, forbedring av offentlig transport til og fra flyplassen, og innføring av mer bærekraftige praksiser for å redusere flyplassens miljøpåvirkning. Målet er å gjøre Gardermoen enda mer effektiv, miljøvennlig og behagelig for reisende.

Gardermoens historie og utvikling er en historie om transformasjon og tilpasning. Fra sin tidlige begynnelse som en militær øvingsplass, til en strategisk flybase under andre verdenskrig, og til slutt som Norges hovedflyplass, har Gardermoen vist sin evne til å utvikle og forandre seg etter behovene til tiden. I dag står Gardermoen foran nye utfordringer og muligheter, da den fortsetter å vokse og utvikle seg i takt med en stadig mer global og miljøbevisst verden.

Gardermoens betydning begrenser seg imidlertid ikke bare til luftfart. Flyplassen har også en betydelig innvirkning på lokaløkonomien. Den genererer arbeidsplasser og forretningsmuligheter både direkte og indirekte, og har bidratt til utviklingen av nærliggende områder som Jessheim og Ullensaker kommune som helhet. Les mer om hva som skjer rundt Oslo Lufthavn Gardermoen.