OBOS satser på Jessheim

OBOS har kjøpt en 15 mål stor tomt på Gystadmyra i Jessheim. Planen er å bygge rundt 290 leiligheter. Går alt etter planen vil salget av de første boligene starte allerede neste år.

Obos satser i Jessheim
Illustrasjonen er hentet fra salgsprospektet for tomten og viser hvordan det nye boligfeltet på Jessheim kan bli. Den endelige utformingen av prosjektet vil bli utarbeidet av OBOS etter føringene i den vedtatte detaljreguleringen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter.

OBOS har kjøpt en 15 mål stor tomt på Gystadmyra i Jessheim. Planen er å bygge rundt 290 leiligheter. Går alt etter planen vil salget av de første boligene starte allerede neste år.

Det nye prosjektet vil bestå av flere leilighetsbygg fra fire til syv etasjer, med leiligheter i ulike størrelser. Det vil bli parkeringsplasser under bakken og fokus på gode uteområder mellom husene.

Prosjektet skal i likhet med alle nye byggeprosjekter OBOS setter i gang, miljøsertifiseres etter standarden BREEAM-NOR. Det betyr at kjøperne er garantert å flytte til et miljøvennlig hjem hvor det er lagt til rette for at beboerne kan velge en grønn livsstil.

Et selskap under ØIE Eiendomsutvikling har stått for konseptutvikling og detaljregulering av tomten før den ble solgt til OBOS.

Les hele pressemeldingen på NTB.