Ullensaker Turlag

Ullensaker Turlag webside

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015 og er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune. Ullensaker Turlag ønsker å bidra til at innbyggerne i Ullensaker kommune får et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv.   

Ullensaker Turlag vil:

– Spre turglede til alle i lokalsamfunnet
– Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet
– Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker
– Arrangere turer og aktiviteter for alle

TURER OG ARRANGEMENT

Ullensaker Turlag hjemmeside

Oversikt over alle turer og aktiviteter finner du her

Turtips og link til turkart i Ullensaker

Kontaktinformasjon:

ullensakerturlag@dntoslo.no 

Følg oss på Facebook