Ullensaker Museum med skiltinformasjon

Ullensaker Museum

Ullensaker museum åpnet i 2005 ligger på Tunet på Gardermoen som er ca. 10 minutter nord for Jessheim. Dette er rett i nærheten av Lilleplassen som ble anlagt i 1740 og som dermed er en av Norges eldste ekserserplasser. Hele området her består av godt bevarte bygninger og har en sentral rolle i norsk militærhistorie.

Ullensaker Museum har utstillinger om militærhistorie, om hendelsene i Trandumskogen under 2. verdenskrift, og det arrangeres både omvisninger og arrangementer med kultur og historiske temaer.

Ullensaker Museum skal flyttes fra Gardermoen i 2025. Endelig stoppested er foreløpig ikke avklart.

Mer informasjon

Ullensaker Museum på nett

Ullensaker Museum på Facebook

Ullensaker Museum på Wikipedia