Ullensaker demensforening logo

Ullensaker demensforening logo

Ullensaker Demensforening er en lokalforening og interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Ullensaker demensforening arbeider for

  • Øke kunnskapen om demenssykdommene
  • Være en interesseorganisasjon for personer med demens og dere pårørende i god dialog og samarbeid med kommuneadministrasjonen og politikerne
  • Bidra til at personer med demens får muligheter til å leve et aktivt liv tilpasset den enkeltes fysiske og mentale helse
  • Synligjøre pårørendes belastninger og behov for støtte

Mer informasjon

Ullensaker demensforening webside

Ullensaker Demensforening inviterer deg til folkemøte!

Dato: 29. mars 2023
Tidspunkt: kl. 18.00 – 20.00

Sted: Ullensaker Kulturhus, Kong Rakne

Tema: Demensomsorgen i Ullensaker kommune. Status og veien videre?

Ullensaker demensforening folkemote 2023